Αποκατάσταση Μαστού-

  Αποκατάσταση Μαστού 

  Αποκατάσταση Μαστού είναι η κατάλληλη επέμβαση για τις γυναίκες που υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό του μαστού λόγω, συνήθως, καρκίνου του μαστού. Νεότερες τεχνικές επιτρέπουν στο χειρουργό να δημιουργήσει έναν μαστό πολύ παρόμοιο με τό φυσικό. Η ανακατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μαστεκτομής (άμεσηαποκατάσταση) ή και αρκετούς μήνες ή έτη αργότερα (απώτερη αποκατάσταση).Αποκατάσταση Μαστού

  Αποκατάσταση Μαστού

  Η Αποκατάσταση Μαστού μπορεί να διαιρεθεί σε 2 κύριες κατηγορίες:

  (α) “ετερόλογη” όπου χρησιμοποιούνται υλικά ξένα προς το σώμα: ένας διατατήρας εισάγεται στη θέση του στήθους, που στη συνέχεια αντικαθίσταται με ένα ένθεμα.

  (β) “αυτόλογη” όπου χρησιμοποιούνται υλικά από το σώμα: η αποκατάσταση μαστού γίνεται με ιστούς από άλλα σημεία του σώματος.

  apokatastash2

  Η “ετερόλογη” αποκατάσταση μαστού, είναι η πλέον κοινή γιατί τεχνικά είναι η πιο απλή και σύντομη, με ολιγόωρη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία 1-2 ημερών, αλλά ως κύριο μειονέκτημα, δεν δίνει πάντα φυσικό σχήμα . Μετά τη μαστεκτομή, ένα μπαλόνι (διατατήρας) εισάγεται κάτω από το δέρμα και τους μύς του θώρακα. Έχει ειδική βαλβίδα η οποία μπορεί να γεμίζει με φυσιολογικό ορρό δια του δέρματος. Ο Αποκατάσταση Μαστούδιατατήρας αυτός γεμίζεται βαθμιαία, μέχρις ότου το δέρμα τεντωθεί επαρκώς, για την εισαγωγή του ενθέματος, περίπου 3 μήνες αργότερα. Σε δεύτερο στάδιο, περίπου 3-6 μήνες αργότερα, αφαιρείται ο διατατήρας και εισάγεται ένα ένθεμα. Υπάρχει ένα πλήθος ενθεμάτων: τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα είναι τα ενθέματα σιλικόνης τα οποία έχουν επιφάνεια σιλικόνης αλλά και εσωτερικά περιέχουν γέλη σιλικόνης. Έρχονται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Ένα είδος ενθεμάτων (Becker)μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως διατατήρες και έτσι αποφεύγεται το δεύτερο στάδιο της επέμβασης. Το πλεονέκτημα αυτού του ενθέματος είναι η ικανότητα να προσαρμόσει το σχήμα του με το σώμα της γυναίκας. Χρειάζονται ακόμη 3-6 μήνες μέχρι το στήθος να αποκτήσει την τελική του μορφή, και τότε η θηλή μπορεί να ανακατασκευαστεί.

  Στην “αυτόλογη” αποκατάσταση μαστού, το στήθος μπορεί να αποκατασταθεί με ιστούς του σώματος από περιοχές με επιπλέον δέρμα και λίπος, όπως τη ράχη, την κοιλιά ή τους γλουτούς. Ο ιστός αφαιρείται από τη θέση του και τοποθετείται στον παλιό μαστό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγχρόνως με ενθέματα, με ενθέματα-διατατήρες Becker ή και χωρίς αυτά. Συνήθως λαμβάνονται ιστοί από την κατώτερη κοιλιά και η τομή κρύβεται στο σλιπάκι, όπως όταν γίνεται μια κοιλιοπλαστική. Ή από την ράχη και η τομή κρύβεται στο σουτιέν. Σε αυτή την περίπτωση, (από τη ράχη) επειδή είναι λιγότερος ο ιστός που χρησιμοποιείται, η τεχνική συνοδεύεται απο χρήση ενθεμάτων. Σε σπάνιες περιπτώσεις (πολύ αδύνατος σωματότυπος) χρησιμοποιείται ιστός από τους γλουτούς. Η δεύτερη μέθοδος (με ιστούς σώματος) δίνει απόλυτα φυσικό σχήμα, αλλά είναι τεχνικά απαιτητική επέμβαση και πολύωρη, με νοσηλεία 3-7ημερών.

  apokatastash4

  Υπάρχει όμως και η αυτόλογη μέθοδος Έγχυσης Λίπους που δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω. Γίνεται χρήση του λίπους των ασθενών αφού συλλεγεί με λιποαναρρόφηση. Το λίπος αφαιρείται από την κοιλιά ή τα ψωμάκια (ή από όπου μπορούμε να το συλλέξουμε), προετοιμάζεται και επανεγχύεται στο μαστό με πολύ μικρές βελόνες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η ικανότητα να ενισχύσει μόνιμα αυτές τις περιοχές με το ίδιο το λίπος των ασθενών και να βελτιώσει το σχήμα αφού καλύπτει τις μικρές ανωμαλίες που έχουν δημιουργηθεί από τις επεμβάσεις. Το μειονέκτημα είναι η απρόβλεπτη επιβίωση του λίπους. Συνήθως περισσότερο από 50% περίπου του εγχυόμενου λίπους διασώζεται, όμως η επέμβαση μπορεί να χρειάζεται επανάληψη. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου πληγές και ανάλογα με την έκταση που διενεργείται, γίνεται με τοπική ή γενική αναισθησία.

   apokatastash5

  Η αποκατάσταση μαστού είναι εξαιρετική επέμβαση που επαναφέρει το σώμα της γυναίκας σε φυσιολογική μορφή, σχεδόν όπως ήταν πριν τη μαστεκτομή. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι συνήθως απαιτούνται και μικροεπεμβάσεις για την επίτευξη απόλυτα φυσικού σχήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποκατάστασης μαστού, αν και υπάρχει μια μικρή ασυμμετρία μεταξύ των μαστών, οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν μια σημαντική βελτίωση στην κοινωνική ζωή και την αυτοεκτίμησή τους.

  Αποκατάσταση Μαστού