Πλαστικοί Χειρουργοί Αθήνα

Μαζική Απώλεια Βάρους

Μαζική Απώλεια Βάρους

Αποκατάσταση Παχυσαρκίας {Μαζική ή Μεγάλη Απώλεια Βάρους (ΜΑΒ)}Αφορά πρώην υπέρβαρους που έχασαν πολλά κιλά μετά από επέμβαση στο στομάχι (γαστρικός δακτύλιος-γαστρική διαμερισματοποίηση) ή μετά από δίαιτα. Συνήθως αφορά απώλεια 25 κιλών και άνω.Το τελικό αποτέλεσμα είναι έντονη δυσμορφία: μεγάλη χαλάρωση και περίσσεια του δέρματος που κρέμεται σε αναδιπλώσεις στις διάφορες περιοχές.Το χαρακτηριστικό σε αυτή την κατηγορία είναι ότι οι κολλαγόνες ίνες σχεδόν καταστρέφονται και υπάρχει επαναλαμβανόμενη χαλάρωση αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να γίνει κατανοητό ότι, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται επαναληπτικές επεμβάσεις, συνήθως μικρότερης έκτασης.

Το σύνηθες αυτής της κατηγορίας είναι ο συνδυασμός των επεμβάσεων, συνήθως ανά 2 δηλ.:

  • Ανόρθωση στήθους (ή και Ανώδυνη Αυξητική) & Βραχιονοπλαστική
  • Βραχιονοπλαστική & Ανόρθωση μηρών
  • Ανώδυνη Κοιλιοπλαστική & Ανόρθωση μηρών
  • Ανώδυνη Κοιλιοπλαστική & Βραχιονοπλαστική
  • Ανώδυνη Κοιλιοπλαστική & Ανόρθωση στήθους ( ή Ανώδυνη Αυξητική)
  • Ανόρθωση και Αυξητική γλουτών & Ανώδυνη Κοιλιοπλαστική
  • Αναίμακτο Λίφτινγκ & Βραχιονοπλαστική
  • Αναίμακτο Λίφτινγκ & Ανόρθωση στήθους (ή και Ανώδυνη Αυξητική Στήθους)

Φυσικά και οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός είναι συζητήσιμος. Καθοριστικός παράγοντας είναι εκτός από τη μείωση του κόστους, η διάρκεια του χειρουργείου και κατ’επέκταση, η ασφάλεια των ασθενών.

Μαζική Απώλεια Βάρους