Πλαστικοί Χειρουργοί Αθήνα

  Μαζική Απώλεια Βάρους

  Αποκατάσταση Παχυσαρκίας {Μαζική ή Μεγάλη Απώλεια Βάρους (ΜΑΒ)}

  Αφορά πρώην υπέρβαρους που έχασαν πολλά κιλά μετά από επέμβαση στο στομάχι (γαστρικός δακτύλιος-γαστρική διαμερισματοποίηση) ή μετά από δίαιτα. Συνήθως αφορά απώλεια 25 κιλών και άνω. Το τελικό αποτέλεσμα της μεγάλης απώλειας βάρους είναι έντονη δυσμορφία: μεγάλη χαλάρωση και περίσσεια του δέρματος που κρέμεται σε αναδιπλώσεις στις διάφορες περιοχές. Το χαρακτηριστικό σε αυτή την κατηγορία είναι, ότι οι κολλαγόνες ίνες σχεδόν καταστρέφονται και υπάρχει επαναλαμβανόμενη χαλάρωση μετά τις διορθωτικές επεμβάσεις, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να γίνει κατανοητό ότι, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται επαναληπτικές επεμβάσεις, συνήθως μικρότερης έκτασης.

  Το σύνηθες αυτής της κατηγορίας είναι ο συνδυασμός των επεμβάσεων, όπως παρακάτω:

  • Ανόρθωση στήθους (ή και Ανώδυνη Αυξητική) & Βραχιονοπλαστική
  • Βραχιονοπλαστική & Ανόρθωση μηρών
  • Ανώδυνη Κοιλιοπλαστική & Ανόρθωση μηρών
  • Ανώδυνη Κοιλιοπλαστική & Βραχιονοπλαστική
  • Ανώδυνη Κοιλιοπλαστική & Ανόρθωση στήθους ( ή Ανώδυνη Αυξητική)
  • Ανόρθωση και Αυξητική γλουτών & Ανώδυνη Κοιλιοπλαστική
  • Αναίμακτο Λίφτινγκ & Βραχιονοπλαστική
  • Αναίμακτο Λίφτινγκ & Ανόρθωση στήθους (ή και Ανώδυνη Αυξητική Στήθους)

  Φυσικά και οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός είναι συζητήσιμος. 

  Καθοριστικός παράγοντας είναι εκτός από τη μείωση του κόστους των επεμβάσεων, η διάρκεια του χειρουργείου και κατ’επέκταση, η ασφάλεια των ασθενών. Έχει διεθνώς πια αναγνωριστεί, ότι επεμβάσεις που διαρκούν έως 3 ώρες παρουσιάζουν τις ελάχιστες επιπλοκές, και το ίδιο συμβαίνει σε συνδυαστικές επεμβάσεις έως 5 ώρες .

  Μαζική Απώλεια Βάρους