Η Αυξητική Στήθους είναι σύντομη και περιλαμβάνει την τοποθέτηση των ενθεμάτων κάτω από τον μαστό. Αυτά μπορεί να τοποθετούνται απευθείας κάτω από το μαστικό αδένα (subglandular) ή στο επίπεδο του θωρακικού τοιχώματος, κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ (submuscular). Η πρόσβαση/τομή, για τα ενθέματα, μπορεί να είναι στη μασχάλη,στις θηλές ή κάτω από το στήθος.