η κρυολιπόλυση είναι μια σύγχρονη τεχνολογία καταστροφής του τοπικού λίπους. είναι μια μη επεμβατική μέθοδος απαλλαγής από το ανεπιθύμητο λίπος για μόνιμη αλλαγή του σχήματος του σώματος. ανταγωνίζεται την λιποαναρρόφηση και γι’ αυτό λέγεται και λιπογλυπτική ψύχους.