Η διαδικασία εν συντομίαοι εγχύσεις λίπους έχουν ευρείες εφαρμογές στην αισθητική χειρουργική. το λίπος εγχύεται σε σημεία που απαιτούν ενίσχυση και παράγει ασφαλή, μακράς διαρκείας, και φυσικής εμφάνισης αποτελέσματα καθώς ο όγκος αντικαθίσταται σε ιστούς όπου το εγγενές λίπος μειώνεται.

from $99