Πλαστικοί Χειρουργοί Αθήνα
  • 641

Μετά από επέμβαση Ανόρθωσης Γλουτών

Διάρκεια επέμβασηςΗ Ανόρθωση Γλουτών διαρκεί 3-4 ώρες, ανάλογα με το αν χρειάζεται και αύξηση όγκου στους γλουτούς. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία.

Μετά από επέμβαση Βραχιονοπλαστικής

Διάρκεια επέμβασηςΗ επέμβαση διαρκεί 2 έως 2,30 ώρες, ανάλογα με τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπίζονται. Αυτό μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και μέθη ή και γενική αναισθησία, ανάλογα με το περιστατικό.

Μετά από επέμβαση Κοιλιοπλαστικής

Διάρκεια της χειρουργικής επέμβασηςΗ επέμβαση διαρκεί 1-3 ώρες, ανάλογα με τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπίζονται. Μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και μέθη αν και το σύνηθες είναι η γενική αναισθησία.

Μετά από επέμβαση Αυξητικής Στήθους

Διάρκεια επέμβασηςΗ επέμβαση διαρκεί 60-90 λεπτά. Αν χρειάζεται να γίνει και αφαίρεση δέρματος λόγω περίσσειας, θα φτάσει στις 2-3 ώρες και τότε ίσως χρειαστεί να τοποθετηθούν και παροχετεύσεις.

Μετά από επέμβαση Ωτοπλαστικής

Διάρκεια επέμβασηςΗ επέμβαση διαρκεί 1-2 ώρες και για τα δύο αυτιά. Γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία. Σε παιδιά μπορεί να γίνει με γενική αναισθησία, αναλόγως της ηλικίας του παιδιού.

Μετά από επέμβαση Βλεφαροπλαστικής

Διάρκεια επέμβασηςΗ επέμβαση διαρκεί 60 λεπτά για τα άνω βλέφαρα και 90 λεπτά για το κάτω βλέφαρο. Η διάρκεια αυτή ποικίλει αναλόγως του προβλήματος του κάθε ασθενούς.

Μετά από Ανόρθωση μηρών

Διάρκεια επέμβασηςΗ επέμβαση διαρκεί 2 ώρες – 2,30 ώρες, ανάλογα με τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και μέθη, αν και συνήθως προτιμάται γενική αναισθησία.

Μετά από Λιποαναρρόφηση

Διάρκεια επέμβασηςΗ Λιποαναρρόφηση λειτουργία διαρκεί 1-3 ώρες, ανάλογα με τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία ή συνηθέστερα σε συνδυασμό με μέθη. Γενική αναισθησία χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις.

Μετά την Ανόρθωση Μετώπου

Διάρκεια επέμβασηςΗ επέμβαση διαρκεί 60 λεπτά για τη μίνι επέμβαση και 90 λεπτά για την ανοικτή επέμβαση. Η μίνι ανόρθωση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία. Η ανοικτή συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον μέθη και τοπική αναισθησία.

Μετά από επέμβαση Ρινοπλαστικής

Διάρκεια επέμβασηςΗ επέμβαση διαρκεί περίπου 2-3 ώρες, ανάλογα με την ανάγκη για διόρθωση της αναπνευστικής δυσχέρειας.

Μετά από επέμβαση Ανόρθωσης Γλουτών